Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Gadgets voor iPhone is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.